JADROVÉ VŔTANIE A PÍLENIE DIAMANTOVOU TECHNIKOU

železobetón, betón, murivo, kameň, panel

Jadrové vŕtanie predstavuje technológiu, ktorá dokáže vytvoriť otvory na miestach, kde by sekanie nebolo ani možné. Takéto vrty sa vykonávajú špeciálnymi vrtákmi, ktorých korunky sú osadené diamantovými segmentmi.

 

Korunky a stroje sú počas vrtu chladené chladiacou emulziou. Použitím špeciálnej vŕtacej techniky dokážeme zhotoviť otvory požadovaných priemerov a ľubovoľnej hĺbky.

 

 

Tieto dokonale symetrické a presné otvory je možné vykonať do akéhokoľvek materiálu, pričom obmedzenie nepredstavuje ani práca vo výškach, či vŕtanie pod uhlom. Vyvŕtaný otvor je čistý, hladký a presný. Pracujeme výhradne len so značkou HILTI.

Stenová píla sa používa na profesionálne rezanie zvislých (steny), vodorovných (podlahy) i šikmých konštrukcií z panelu, železobetónu, či muriva.

 

Rezacia hlava sa pohybuje po upevnenej vodiacej koľajnici, ktorá zabezpečí hladký rez diamantovým rezným kotúčom. Rezanie stenovou pílou najčastejšie využívame na dodatočné vyrezanie a rozšírenie dverných a okenných otvorov, výťahové šachty, či vytvorenie prestupov na rozvody vzduchotechniky. Tento diamantový nástroj môžeme ďalej využiť  na odstraňovanie  celých stien, podláh, stropov,  renováciu fasád a balkónov. Stenová píla ma svoje opodstatnenie aj pri celkovej demolácii budov a úprave akýchkoľvek stavieb z muriva, betónu, panela, železobetónu, monolitu i syntetického a prírodného kameňa.

Pracujeme so stenovou pílou značky Hilti, konkrétne Hilti DST 20-CA, ktorá má maximálnu hĺbku rezu z jednej strany 730mm. Hlavnou výhodou rezania diamantovou stenovou pílou je jej presnosť a najmä minimum vibrácií pri jej práci.

V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz nie len na profesionálne prevedenie vrtu, ale aj na čistotu pri práci. Odsávanie chladiacej emulzie počas vŕtania zanechá povrch dokonale čistý. Vďaka tomu je zhotovený otvor ihneď použiteľný na ďalšie pracovné úkony. Po dokončení vrtu vzniká odpad v podobe šúľku, teda likvidácia vzniknutého odpadu je nenáročná.

 

VÝJAZDOVÉ JADROVÉ VRTANIE

 

Jadrové vŕtanie a rezanie do materiálu podľa potreby (murivo, ytong, betón, železobetón, asfalt, skala,...)

 

Vŕtanie až do priemeru 500 mm, priemer väčší ako 500 mm sa naceňuje individuálne

 

Proces vŕtania nenarúša statiku stavby vibráciami a ani okolie nadmerným hlukom

 

Obmedzenie nepredstavuje ani práca vo výškach, či vŕtanie pod uhlom

 

Vyvŕtané otvory sú dokonale symetrické, hladké a presné

 

Objednávky prijímame 24 hodín denne, 7 dní v týždni

 

Pracujeme výhradne len so značkou HILTI

 

Pracujeme na celom území SR